25
 
Sunny Games Max de Kat , Een cooperatief strategiespel